ZIELEŃ NA NAGROBKACH

Cmentarze to miejsca wydzielone do pochówku zmarłych, są dowodem naszej pamięci o tych, którzy odeszli. Wierzymy wszak, że człowiek żyje na ziemi tak długo jak trwa pamięć o nim. Cmentarze są też charakterystyczną formą zieleni ogólnodostępnej, dawne nekropolie zajmują zwykle centra miast, zaś nowe lokalizuje się na ich obrzeżach. Zwykle wkomponowane w tereny leśne lub parkowe, wykorzystują drzewa do naturalnego wystroju lub mają wytyczone aleje zaplanowane przez budowniczych, starannie dzielące teren na mniejsze kwatery. Z połączenia tych dwóch funkcji powstało określenie "Ogrody pamięci", gdzie człowiek ma możliwość kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku codzienności, a jednocześnie powrotu do tych, których ziemskie pielgrzymowanie dobiegło końca.

To z myślą o naszych najbliższych spieszymy z kwiatami i zniczami w pierwszych dniach listopada, ale czy zastanawiamy się jak wyglądają nagrobki w ciągu całego roku? Z reguły są dość zadbane, całkowicie kamienne i czyste, a poprzez to jeszcze bardziej nieobecne w ziemskim życiu. Czasami choćby kilka posadzonych w pobliżu roślin bardzo urozmaica nagrobek i stanowi jego całoroczną żywą ozdobę. Każda rozwijająca się roślina jest symbolem nieprzerwanego kręgu życia, a każda grupa roślin na lub przy nagrobku może tworzyć niepowtarzalny w swym wyglądzie ogród pamięci.

Więcej informacji: www.ogrodnikpamieci.pl