Kompleksowe projekty zieleni towarzyszącej inwestycjom budowlanym np. osiedla, kamienice, wille miejskie, skład dokumentacji projektowej:

Ø       Projekt zieleni – koncepcja nasadzeń z widokami perspektywicznymi

Ø       Projekt techniczny

Ø       Rysunki szczegółów

Ø       Komplet kosztorysów

Ø       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

Firma Floriada oferuje pomoc w uzyskaniu pozwolenia na wycięcie lub przesadzenie drzew, niezbędnym w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880- ze zmianami).

Usługa obejmuje:

Ø       Wykonanie inwentaryzacji zadrzewień

Ø       Sporządzenie projektu nasadzeń rekompensacyjnych

Ø       Napisanie wniosku i złożenie do właściwego organu administracji państwowej

Ø       Opiekę nad wnioskiem

Ø       Pomoc w znalezieniu firmy wykonawczej i nadzór nad realizacją projektu